Faiz Hesaplama Formülü: Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır? Birleşik Faiz Hesaplama Yöntemi Nedir?

Ekonomi biliminde faiz iki anlamda kullanılmaktadır. İlk olarak borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. Diğeri ise üretim amaçlı kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Kısaca faiz, paranın kirasıdır. Günümüzde faizle ilgili araştırmalar artmaya başladı. Peki faiz nasıl hesaplanır? Basit faiz hesaplama formülü nedir? İşte örneklerle faiz hesaplama…

Faiz Nedir?

Faiz, borç ya da yatırım üzerinden ödenen ek ödenek olarak tanımlanır. Faiz oranları nominal ve reel olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Nominal oran; bankalar gibi kurumların açıkladığı faiz oranlarını tanımlar. Reel faiz oranı ise enflasyona göre belirlenmiş ve düzeltirmiş faiz oranıdır. Nominal orandan enflasyonun çıkartılması ile elde edilir.

Faiz Türleri Nelerdir?

  • Basit Faiz: Faiz, ana para üzerinden hesaplanır ve sabit bir oranda ödenir.

  • Bileşik Faiz: Faiz, ana para ve daha önceki faizler üzerinden hesaplanır ve her dönem sonunda ana para ile birlikte birikir.

  • Açık Faiz: Faiz oranı, borç veren ve borç alan arasında açıkça belirlenir.

  • Zımni Faiz: Faiz oranı, sözleşmede belirtilmemiş olsa bile, yasal olarak belirlenir.

  • Sabit Faiz: Faiz oranı, belirli bir süre boyunca sabit kalır.

  • Değişken Faiz: Faiz oranı, belirli bir süre boyunca sabit kalmaz ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişir.

Faiz Nasıl Hesaplanır? Faiz Hesaplama Formülü

Faiz oranını belirleyin: Faiz oranı, borç veya yatırımın yüzdesi olarak ifade edilir. Örneğin, %5 faiz oranı, borcun veya yatırımın %5’i kadar faiz ödemesini gerektirir.

Hesaplamak istediğiniz zaman dilimini belirleyin: Faiz genellikle yıllık olarak hesaplanır, ancak aylık veya günlük olarak da hesaplanabilir.

Faiz hesaplama formülünü kullanın: Faiz hesaplama formülü, borç veya yatırımın ana parası, faiz oranı ve zaman dilimi kullanılarak hesaplanır. Formül aşağıdaki gibidir:

Faiz = Ana para x Faiz oranı x Zaman dilimi

Faiz Hesaplama Örneği

1000 TL’lik bir borç için: %5 faiz oranıyla 1 yıllık faiz hesaplamak istediğinizde, formül şöyle görünecektir:

Faiz = 1000 TL x 0.05 x 1 = 50 TL

Bu durumda, 1 yıllık faiz 50 TL olacaktır.

Basit Faiz Hesaplama Formülü ve Örnekleri

1. 5000 TL’lik bir yatırım için, 2 yıl boyunca %7 faiz oranıyla hesaplanan faiz miktarı nedir?

    Faiz = 5000 TL x 0.07 x 2 = 700 TL

    Bu durumda, 2 yıllık faiz 700 TL olacaktır.

2. 800 TL’lik bir borç için, 6 ay boyunca %3 faiz oranıyla hesaplanan faiz miktarı nedir?

    Faiz = 800 TL x 0.03 x 0.5 = 12 TL

    Bu durumda, 6 aylık faiz 12 TL olacaktır.

3. 12000 TL’lik bir yatırım için, 3 yıl boyunca %9 faiz oranıyla hesaplanan toplam miktar nedir?

    Faiz = 12000 TL x 0.09 x 3 = 3240 TL

    Bu durumda, 3 yıllık toplam faiz 3240 TL olacaktır.

Bileşik Faiz Hesaplama Formülü ve Örnekleri

Bileşik faiz hesaplama formülü: Toplam para = Ana para x (1 + Faiz oranı / Dönem sayısı) Dönem sayısı x Zaman dilimi

Örneğin, 10000 TL’lik bir yatırım için %6 faiz oranıyla 5 yıllık bileşik faiz hesaplamak istediğinizde, formül şöyle görünecektir:

Toplam para = 10000 TL x (1 + 0.06 / 1) 1 x 5 = 13382.17 TL

Bu durumda, 5 yıllık toplam para 13382.17 TL olacaktır.

Başka bir örnek için, 5000 TL’lik bir yatırım için %8 faiz oranıyla 10 yıllık bileşik faiz hesaplamak istediğinizde, formül şöyle görünecektir:

Toplam para = 5000 TL x (1 + 0.08 / 1)1 x 10 = 10737.28 TL

Bu durumda, 10 yıllık toplam para 10737.28 TL olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir